Firma HÜSEYİN SEVİLENGÜL
Kat A BLOK - MAVİ AVLU - KAT : 10 - NO : 1585
Adres Kodu 2541434813
Giriş Katı 10
Telefon 222 38 21
Fax 210 99 19
Anahtar Kelimeler
Firma Sahibi
Firma Yapısı -- Belirtilmemiş --
Kuruluş Yılı 01-01-1900
Ticari Şekli -- Belirtilmemiş --
Ticari Sicil No
Vergi Dairesi X
Vergi No

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK

Kanalizasyon (kanalizasyon atıklarının uzaklaştırılması ve arıtılması, kanalizasyon sistemlerinin ve atık su arıtma tesislerinin işletimi, foseptik çukurların ve havuzların boşaltılması ve temizlenmesi, seyyar tuvalet faaliyetleri vb.)
Tehlikesiz atıkların toplanması (çöpler, geri dönüştürülebilir maddeler, tekstil atıkları, vb.) (inşaat ve yıkım atıkları, çalı, çırpı, moloz gibi enkazlar hariç)
Tehlikesiz atık transfer istasyonlarının işletilmesi
Tehlikeli atıkların toplanması (patlayıcı, oksitleyici, yanıcı, zehirli, aşındırıcı, bulaşıcı ve insan sağlığı için zararlı atıkların ve maddelerin toplanması faaliyetleri) (nükleer atıklar, biyokimyasal atıklar, kullanılmış piller vb.)
Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi ve bertarafı için depolama alanlarının işletilmesi
Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi (tehlikeli atıkların ıslahını yapan tesislerin işletilmesi, zararlı atıkların yok edilmesi için kullanılmış malların bertarafı vb. faaliyetler) (radyoaktif atıklar hariç)
Radyoaktif atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi
Tasnif edilmiş metal atıklar, hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile geri kazanılması
Tasnif edilmiş metal dışı atıklar, hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile geri kazanılması
İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri (kirletilmiş toprak ve yeraltı sularının temizlenmesi, kara mayınlarının temizlenmesi, vb.)
İşlenmemiş ağaç, atık, hurda ve geri dönüştürülebilir malzemeler, vb. başka yerde sınıflandırılmamış diğer belirli ürünlerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar
Atık ve hurda toptan ticareti (metal ikincil hammaddeler) (kağıt, cam, plastik vb. ikincil hammaddeler hariç)
Atık ve hurda toptan ticareti (kağıt, cam, plastik vb. ikincil hammaddeler) (metal ikincil hammaddeler hariç)
Su, kanalizasyon ve drenaj projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (içme suyu dağıtım sistemleri, pompa istasyonları, yağmur suyu yönetim sistemleri, atık suların toplanması vb. projeler)
Bileşim ve saflık konularında teknik test ve analiz faaliyetleri (atık, yakıt, metal, mineral ve kimyasallar gibi maddelerin biyolojik ve kimyasal özellikleri ile mikrobiyoloji, biyokimya vb. ilgili alanlarda test ve analiz faaliyetleri)

RESTORASYON VE İZOLASYON

İnşaat ve yıkım atıklarının, çalı, çırpı, moloz gibi enkazların toplanması ve kaldırılması

DOĞAL VE İŞLENMİŞ KATI YAKIT

Kömürün karbonlaştırılması, tarımsal yan ürün veya atıklarından gaz üretimi
Mesaj Gönder


Hizmet Alanları

Sektörler

Piyasa Özeti

Emtia