Kilometre Taşları


Yıllar önce büyük bir heyecanla çıktığımız yolda; bugün Türkiye’mizde 50 ilin ticari hayatından daha büyük kapasiteye sahip bir iş merkezini hep birlikte oluşturmayı başarabildiğimiz için gururluyuz.

18 Eylül 1984 - Kuruluş Sözleşmesi’nin Tanzimi,


26 Eylül 1984 - Ana Sözleşme’nin Ticaret Bakanlığı’nca Onayı,


10 Ekim 1984 - Kuruluş İlanı 112 Gazetede,


3 Aralık 1985 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Mukavele Töreni,


3 Şubat 1986 - Arsa Tapusunun Alınması,


11 Mayıs 1986 - Perpa’nn Temel Atma Töreni,


13 Haziran 1988 - Devir Taleplerinin Kabulü,


Kasım 1988 - İnşaatın Bitimi,


8 Mart 1989 - Perpa’nın Açılış Merasimi,


19 Şubat-12 Mart 1990 - Kura Çekimi,


17 Kasım 1990 - Perpa’da Yaşamın Başlaması,


31 Aralık 1993 - İskanın Alınması,


3 Mart 1994 - Kat İrtifasının Tesisi,


19 Temmuz 1994 - Dükkanların Bireysel Tapularının Alınması,


28 Temmuz 1995 - Elektrokent Kooperatifi’nin Belediye’ye Ait 1610 Dükkanın Alınması,
Fotoğraf Galerisi