DERİNDERE HASTANESİ & PERPA İŞBİRLİĞİ


DERİNDERE HASTANESİ & PERPA İŞBİRLİĞİ

Perpa çalışanları ve 1.derece yakınlarına SGK Farkı üzerinden %15 indirim tanımlanmıştır.

Güncel tıp teknolojisinin kullanıldığı tüm genel branşlarda gelişmiş tanı-tedavi üniteleri, modern tesisi ve dijital hastane modeli ile sağlık sektörüne yeni bir boyut kazandırmayı amaçlayan Hastane Derindere her türlü özellikli ameliyatın yapılabildiği 5 ameliyathanesi, 42 yataklı 3. düzey yetişkin ve yenidoğan yoğun bakım üniteleri, 22’si suit oda toplam 150 yatak kapasitesi ile faaliyet göstermekte ve hasta memnuniyetini en üst seviyede sağlamayı amaçlamaktadır.

TIBBI GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARIMIZ;

 • 128 kesit multidedektörlü  bilgisayarlı tomografi (MDBT) 
 • 1,5 Tesla Manyetik Rezonans (MR) 
 • Dijital Mammografi (Tomosentez) 
 • Renkli Doppler Ultrasonografi 
 • Kemik Dansitometresi 

1.5 Tesla manyetik rezonans (MR) cihazı ile tüm rutin tetkiklerin yanı sıra; dinamik kontrastlı MR, difüzyon MR, cine MR incelemeleri; hareketli masa özelliği ve hızlı sekanslar ile tüm vücut tarama ve tek fazda periferik anjiyo yapılabilmektedir.

Radyoloji Bölümü'nde rutin tetkiklere ek olarak, damarlarda kalsiyum skorlama, koroner anjiyografi, sanal kolonoskopi ve sanal bronoskopi gibi incelemeler de yapılabilmektedir. BT cihazı tanısal işlemlerin yanı sıra girişimsel tanı ve tedavi işlemlerinde de kullanılmaktadır. 

GÖZ BÖLÜMÜNDE YAPILAN TETKİKLER/ÖLÇÜMLER;

 • Bilgisayarlı Görme alanı Testi
 • Göz Tansiyonu Ölçümü
 • Otorefraktometre- Keratometre Ölçümleri
 • Göz Ultrasonografisi Ölçümleri:
 • Optik Biyometri Ölçümleri
 • Kornea Kalınlığı Ölçümleri (Pakimetri)
 • Non-İnvaziv OCT (Optik Koherens Tomografisi) 
 • Fundus Floresein Anjiyografi

KADIN DOĞUM BÖLÜMÜ VE YAPILAN TETKİKLER/ÖLÇÜMLER

Hastane Derindere Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, Genel kadın sağlığı, menopoz-osteoporoz, gebelik takibi, riskli gebeliklerin izleme, yardımcı üreme teknikleri ile kadınlık organları kanserleri gibi birçok alanda da hizmet verilmektedir. Bölümümüz utrasonografi işlemlerinde 4 boyutlu HD görüntü alınabilmektedir.

 • Kadın Hastalıkları (Jinekoloji)
 • Meme hastalıkları (Tarama)
 • Kanser tarama : Jinekolojik muayene, Smear, Kolonoskopi, Ultrason
 • Aile planlaması : Rahim içi araç uygulamaları, hormonal doğum kontrol yöntemleri,    
 • Endoskopik cerrahi :(Laparoskopi, Histeroskopi) gibi özellikli tetkik ve tedaviler yapılmaktadır.

KARDİYOLOJİ BÖLÜMÜ VE YAPILAN TETKİKLER

Hastane Derindere Kardiyoloji Bölümü; kardiyoloji poliklinik hizmetleri, ekokardiyografi laboratuvarı, efor testi, ritim ve tansiyon holteri ile Hipertansiyon, koroner arter hastalığı, aritmi, kalp yetersizliği, erişkin yaşta doğumsal kalp hastaları, kalp kapak hastalıkları modern imkanlarla tetkik ve tedavi edilmekte; ayrıca koruyucu ve risk faktörleriyle  ilgili aydınlatıcı bilgi vermeye yönelik hizmetlerde verilmektedir. 

NÖROLOJİ BÖLÜMÜ VE TETKİKLER

Nöroloji sinir sisteminin anatomik ve fizyolojik özellikleri ile çeşitli nedenlerle ortaya çıkan bozukluklarını ve klinik sendromlarını inceler. Hastane Derindere Nöroloji Bölümü; çeşitli hastalıklarda hastanemiz bünyesindeki Nöroşirurji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Radyoloji, Kardiyoloji,  İç Hastalıkları, EEG-EMG ve Uyku Laboratuvarı, Biyokimya ve Mikrobiyoloji laboratuvarları ile multidisipliner çalışma sistemiyle hastalarına tanı, tedavi ve tedavi hizmet vermektedir.

 

 

Nurkan KAZASKEROĞLU

Kurumsal Pazarlama Müdür Yard.

nurkan.kazaskeroglu@derindere.com