BASINDA PERPA


Perşembe Pazarının boşaltılarak o bölgeye ait sorunların çözüm bulmasıyla o bölgede bulunan esnaf ve tüccarlar hem modern bir iş merkezine kavuştu hem de çevre açısından önemli bir rahatlama yarattı. Bu projenin başka örneklerde görünmeyen bir şekilde hızlı ve kaliteli bir biçimde çözülmesi sorunun değil çözümün merkezi olması topluma örnek olmuş ve başka projelere öncülük yapmıştır.

Perpa 32 Yıldır Medyanın İlgi Alanında Yer Alan Bir Modernleşme Öyküsü

1986 Yılında PERPA projesinin uygulanmaya bağlanmasıyla birlikte yoğun bir kamuoyu ilgisi gerçekleşmiştir. Sonraki yıllarda PERPA yönetiminin başarılı çalışmalarıyla PERPA piar başarısı açısından benzer birçok kurumu geride bırakarak basın, TV, dergi ve Radyolarda yer almasını bilmiştir.

Basında Ve Tv’de Perpa

32 Yıl süren kuruluş ve modernleşme sürecinde PERPA, medyada yer aldığı süreler ve alanlar hesaplandığında olağanüstü bir performans göstermiştir. İçinde bulunduğumuz iletişim çağında kabul edilebilir, sürdürülebilir marka çalışmalarının en önemli mecrası sayılan medyada yer almak kurumsal başarılarımızın yanı sıra başta Yönetim Kurulu Başkanımız Mithat Yümlü olmak üzere yönetimimizin gösterdiği performans ve modern yaklaşımları ile de ilgilidir.