82 Sektör 4399 Firma Binlerce Ürün ve Hizmet

MİLLİ DEĞERLER VAKFI

Milli Değerler Vakfı, kültür hayatımızda önemli etkileri bulunan tarihi, bedii, kültürel ve sanatsal maddi ve manevi değerleri araştırmak, araştırma neticelerini teşhir etmek, sosyal ve pozitif bilimlerdeki en son gelişmeleri takip ederek milli kültürümüze etkilerini araştırmak, araştırma neticelerini kamuya maletmek amacıyla 1997 yılında istanbul’da kurulmuştur.

Milli Değerler Vakfı, gayelerine ulaşma hedefinde, araştırma yapanlara destek olmayı, vakfın gayesine paralel çalışmalarda bulunan devlet daireleri, üniversiteler, vakıflar ve kuruluşlarla işbirliği yaparak bilgi ve teknik alışverişinde bulunmayı hizmet anlayışının en önemli unsuru olarak belirlemiştir.

Vakfın Organları
Milli Değerler Vakfı organları şu şekildedir; mütevelli heyeti, yönetim kurulu, danışma ve araştırma kurulları.

SEKTÖRLER

KOZMETİK

  • Güzellik salonlarının faaliyetleri (cilt bakımı, kaş alma, ağda, manikür, pedikür vb.nin bir arada sunulduğu salonlar) (sağlık bakım hizmetleri hariç)

SİGORTACILIK

  • Hayat sigortası dışındaki sigortacılık faaliyetleri (sağlık, yangın, motorlu taşıt, konut, tarım, denizcilik, havacılık, kaza, doğal afet, ulaştırma, nakliyat, para kaybı, borçlanma, mali sorumluluk, vb.)

KÜLTÜR VE SPOR

  • Üyelik gerektiren gönüllü sağlık dernek ve birliklerinin faaliyetleri

SAĞLIK HİZMETLERİ

  • Özel sağlık kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik özel ihtisas gerektiren yataklı hastane hizmetleri (kadın doğum, onkoloji, kemik, ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, vb.)
  • Özel sağlık kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik yataklı hastane hizmetleri (özel veya vakıf üniversite hastaneleri dahil, dişçilik, ambulansla taşıma, tıbbi laboratuvar testleri faaliyetleri hariç)
  • Özel sağlık kurumları tarafından polikliniklerde sağlanan yatılı olmayan genel hekimlik uygulama faaliyetleri (özel muayene ve yatılı hastane faaliyetleri ile ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç)
  • Özel sağlık kurumları tarafından poliklinik ve yatılı olmayan tıp merkezlerinde sağlanan uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri (yatılı hastane faaliyetleri ile ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç)
  • Özel sağlık kurumları tarafından sağlanan diş hekimliği uygulama faaliyetleri (yatılı hastane faaliyetleri ile diş hijyenistleri gibi paramedikal diş sağlığı personelinin faaliyetleri hariç)
  • Ebe, sağlık memuru, sünnetçi, iğneci, pansumancı vb.leri tarafından verilen hizmetler (tıp doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan gebelik süresince ve doğum sonrası izleme ve tıbbi işlemleri kapsayan aile planlaması hizmetleri dahil) (hastane dışı)
MİLLİ DEĞERLER VAKFI
Telefon
Blok A
Hat
SARI AVLU
Kat 7
Dükkan No 887
Giriş Yapılan Kat 7
Adres Kodu 2128348584
Mesaj Gönder Kat Planı
255 ziyaret edildi.

Mesaj Gonder