PERPA Silahlı Güvenlik Görevlileri Atış Eğitim Hizmet İhalesi teklifleri kapalı zarf usulü ile  28 Ağustos 2020 Cuma günü saat 17:00'ye kadar PERPA Üst Kurul Genel Müdürlüğü'ne yapılabilir. İhale metni ektedir.