DEĞERLİ ÜYELERİMİZ, DEĞERLİ KAT MALİKLERİMİZ

Birkaç gündür gerek SMS yolu ile gerekse de sosyal medya hesapları üzerinden “kooperatif seçimi mahkemece iptal edilmiştir” şeklinde mesajlar yayınlanmaktadır.

Öncelikle belirtmek isteriz ki YÖNETİM KURULUMUZ GÖREVİ BAŞINDADIR, GÖREV VE YETKİLERİ AYNEN DEVAM ETMEKTEDİR. 

https://bilgibankasi.ito.org.tr/tr/bilgi-bankasi/firma-bilgileri  bölümüne gidip MERSİS numaramızdan sorgulayabilirsiniz.

İLGİLİ BELGE İÇİN:

27 Nisan 2019 tarihinde yapılan Kooperatifimiz olağan genel kurulunda yapılan oylama ile yönetim ve denetim kurulu seçimlerinin blok liste şeklinde yapılması hususu oylanmış ve sizlerin çok yüksek oylarıyla bu usulde seçimin yapılmasına genel kurulumuz karar vermiştir. Yönetim kurulları uyumlu bir çalışma ekibi olarak görev yapabilmesi ve oy sayımlarında üyelerimizin gereksiz yere zamanının harcanmaması için kooperatifimizin kuruluşundan itibaren seçimli genel kurullarımız bu usulle yapılmaktadır.

Yönetim ve denetim kurulumuz, genel kurulda sizlerin çok yüksek oyu ve teveccühleri ile seçilmiştir. Yönetim kurulu seçiminde kullanılan oy sayısı 559 olup, sizlerin bizlere vermiş olduğu 473 oy %85 gibi bir orana tekabül etmektedir. Diğer liste 81 oy ile %14, 5 geçersiz oy da %1’e karşılık gelmektedir. 

Seçimi kaybeden ve sizlerin teveccühünü kazanamayan, sizlerin verdiği oyları, iradeyi yok sayan, kooperatifimizi yönetimsiz bırakmak isteyen, dünyamızın ve ülkemizin içinde bulunduğu bu zorlu süreçte yeniden genel kurul yaptırarak siz değerli üyelerimizi 200.000 TL’ ye yakın ilave genel kurul masrafına sokmak isteyen bu kişiler, genel kurulumuzun İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda da tescilini engelleme girişiminde bulunmuşlardır. Yönetim kurulumuzun, hukukçuları vasıtasıyla Ticaret Bakanlığı nezdinde yapmış olduğu yazılı itiraz, Ticaret Bakanlığı’nca haklı bulunmuş, verdiği yazılı görüş ile genel kurulumuz İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda tescil ve ilan edilmiş, seçilen yönetim ve denetim kurullarımız görevlerine başlamışlar ve Bakanlıkça halen görevlerine devam etmektedirler.

Bu girişimlerinde başarılı olamayan aynı kimseler sizlerin verdiği %85 oranındaki oyu, yüksek iradeyi yok sayarak, kooperatifimizi idaresiz bırakarak işlerin aksamasına sebep olacak, kooperatifimizi tekrar gereksiz genel kurul masraflarına sokacak bu girişimlerini bu defa mahkeme başvuruları ile sürdürmüşler ve kat malikleri genel kurulumuzun ile kooperatif genel kurulumuzun iptalleri için davalar açmışlardır. 

Kat malikleri olağan genel kurulumuz 26/01/2019 tarihinde yapılmıştır.  İlgili kimseler sizlerden teveccüh bulamamış, 1327 kat malikinin asalet/vekalet katılımlı bu genel kurulumuzda da yönetim kurulumuz 3 ret oyuna karşılık diğer kat maliklerinin tamamının kabul oyu ile ve çok yüksek oylarla İBRA edilmiştir. Yine aynı şekilde yönetim kurulumuzun faaliyetleri ile ilgili gelir gider hesapları ve bilançolar da aynı yüksek kabul oyları ile kabul edilmiştir. Yönetim kurulumuzun, kat maliklerimizin %99,77 gibi çok yüksek oyunu aldıkları kat malikleri olağan genel kurul toplantısını dahi dünyamızın ve ülkemizin içinde bulunduğu bu zorlu süreçte 200.000,00-TL’ ye yakın genel kurul masrafına sokmak isteyen bu kimseler, mahkemeye götürerek iptalini talep etmişlerdir. Açtıkları dava Mahkemece reddedilmiştir. 

İLGİLİ MAHKEME KARARI LİNKİ (2019/155 ESAS):

Sizlerin oyları ve teveccühlerini kazanamayan bu kimselerin S.S Karaköy Perşembe Pazarı Tüccarları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifinin 27/04/2019 tarihinde yapılan 2018 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan kararlarının iptali talebi ile açtıkları, SMS ve maile konu ettikleri dava da ilk derece mahkemesinde kısmen kabul kısmen reddedilmiştir. Kooperatif genel kurulumuzun iptaline ilişkin açmış oldukları dava da reddedilmiştir. Sadece genel kurulun 8. madde kararının iptaline karar vermiştir. 

İLGİLİ MAHKEME KARARI LİNKİ (2019/294 ESAS):

 Kesinleşmiş bir mahkeme kararı yoktur, açılmış olan davanın yargılaması hala devam etmektedir.

Verilen KARAR KESİNLEŞMEMİŞTİR ve KESİN BİR KARAR DEĞİLDİR.

Tarafların gerekçeli kararların tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yoluna müracaat ederek kararlara itiraz etme ve düzeltilmesini isteme hakları mevcuttur. İstinaf Kanun yolundan sonra da verilen kararlar temyizi kabil kararlardan olup TEMYİZ kanun yoluna müracaat edilerek verilen kararlara itiraz etme ve bozulmasını talep etme hakları bulunmaktadır. Yönetimimiz yasal itiraz hakkını sonuna kadar kullanacaktır.

Sonuç olarak gerek kat malikleri gerek kooperatif yönetim ve denetim kurullarımız görevlerinin başındadır. Her genel kurul yenilenmesi kat maliklerimize 200.000,00-TL gibi bir masrafa yol açmaktadır. İki genel kurul için başlatılan bu girişimlerin gereksiz yere kat maliklerimizi ve kooperatif üyelerimizi 400.000,00-TL kaynak israfına yol açacağını takdirlerinize sunmak isteriz. Yönetim ve Denetim Kurullarımız Sizlerin verdiği güç, destek ve güvenle bu zorlu pandemi sürecinde görevlerimizi sürdürerek ticaret merkezimiz için katma değer üretmeye ve hizmet etmeye devam etmektedir.

Kararlar kesinleştikten sonra tüm kat kat maliklerimiz ve üyelerimize doğru bilgilendirmeler yöneticiliğimizce yapılacaktır. Kararlar kesinleşmeden, spekülatif yönde yapılan açıklama ve bildirimlere itibar etmemenizi önemle bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

HACI DEMİR
Perpa Kooperatifi ve Perpa Ticaret Merkezi 
B Blok  Yönetim Kurulu Başkanı