PERPA Ticaret Merkezi Güvenlik Müdürlüğü güvenlik görevlilerinin yıllık hizmet içi atış eğitimi yaptırılacaktır.

Hizmet içi atış eğitimi ile ilgili istenilen hususlar aşağıda belirtildiği gibidir:
a.   Hizmet içi atış eğitimine katılacak güvenlik görevlisi sayısı: 83 kişi,
b.   Kişi başına kullanılacak olan fişek sayısı: 25 adet,
c.   Poligon organizasyonu sorumluluğunun yapılması,
d.   Atış eğitiminin iki grup olarak yapılması,
e.   Atışın uzman eğitmenler ve gözetmenler tarafından yaptırılması,
f.    Atış öncesi teorik eğitimin verilmesi,
g.   Ambulans ve sağlık ekibi hizmetinin verilmesi,
h.   Atış poligonuna gidiş geliş servis hizmetinin verilmesi,
i.    Yapılacak bütün faaliyetlerde alınması gereken bütün emniyet tedbirlerinin alınması,
j.    Atışa gidiş, dönüş ve atış esnasında meydana gelebilecek olaylar nedeniyle doğabilecek talepleri (kaza, yaralanma, ölüm v.s.) karşılayacak şekilde yasal düzenlemelerin (sigorta) yaptırılması.

İhaleyi kazanan firma ile hizmet sözleşmesi yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen hususları ihtiva eden tekliflerin kapalı zarf usulü ile 24 Haziran 2022 günü saat 17:00’ye kadar Üst Kurul Genel Müdürlüğünde bulundurulmasını rica ederiz.

PERPA Ticaret Merkezi Kat Malikleri Yöneticiliği Temsilciler Üst Kurulu