Yıllar önce büyük bir heyecanla çıktığımız yolda; bugün Türkiye’mizde 50 ilin ticari hayatından daha büyük kapasiteye sahip bir iş merkezini hep birlikte oluşturmayı başarabildiğimiz için gururluyuz.

18 Eylül 1984 - Kuruluş Sözleşmesi’nin Tanzimi,

26 Eylül 1984 - Ana Sözleşme’nin Ticaret Bakanlığı’nca Onayı,

10 Ekim 1984 - Kuruluş İlanı 112 Gazetede,

3 Aralık 1985 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Mukavele Töreni,

3 Şubat 1986 - Arsa Tapusunun Alınması,

11 Mayıs 1986 - Perpa’nn Temel Atma Töreni,

13 Haziran 1988 - Devir Taleplerinin Kabulü,

Kasım 1988 - İnşaatın Bitimi,

8 Mart 1989 - Perpa’nın Açılış Merasimi,

19 Şubat-12 Mart 1990 - Kura Çekimi,

17 Kasım 1990 - Perpa’da Yaşamın Başlaması,

31 Aralık 1993 - İskanın Alınması,

3 Mart 1994 - Kat İrtifasının Tesisi,

19 Temmuz 1994 - Dükkanların Bireysel Tapularının Alınması,

28 Temmuz 1995 - Elektrokent Kooperatifi’nin Belediye’ye Ait 1610 Dükkanın Alınması

30 Ekim 2018 – PERPA’ya 27 yıl başkanlık eden Mithat Yümlü’nün Vefatı

27 Nisan 2019 - PERPA Kooperatifi Seçimli Genel Kurulu sonucunda Hacı Demir'in başkan seçilmesi