PERPA Kooperatifi ve PERPA B Blok Başkanı Hacı Demir

1968 Sivas doğumlu olan Hacı Demir, Beyoğlu Ticaret Lisesi’ni bitirdikten sonra 1990 yılında Anadolu Üniversitesi Afyon İİBF Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu. 1992 yılında PERPA Ticaret Merkezi’nde mesleki faaliyetine başlayan Hacı Demir, şu an halen Server Muhasebe ve Mali Müşavirlik Ortaklık Bürosu olarak faaliyetini sürdürmektedir. 27 yıldır Perpalı olan Hacı Demir 21 yıl PERPA Kooperatifi ve B Blok Kat Malikleri Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu.

2005 – 2009 yılları arasında Beşiktaş, Şişli, Mecidiyeköy Vergi Daireleri 3 No.lu Vergi Takdir Komisyonu Üyeliği yaptı.

İTO (İstanbul Ticaret Odası)’da 4 dönem komite ve/veya meclis üyeliği görevlerinde bulundu. Halen İTO 19 No.lu Mali Müşavirler Meslek Komitesi Üyesi ve İTO Meclis Üyesi görevini sürdürmektedir. Ayrıca, İSMMMO (İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası) Yayın Kurulu Üyesi ve TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) Delegesi, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'na bağlı Şişli Vergi Dairesi Takdir Komisyonu üyesi’dir. Hacı Demir evli ve 1 kız çocuğu babasıdır.

Üye Olduğu Diğer Dernek ve Sivil Toplum Örgütleri

PERSİAD (PERPA Sanayici ve İş Adamları Derneği) Üyesi

PERPA Kartalları Beşiktaşlılar Derneği Başkan Yardımcısı Şişli Mali Müşavirler Derneği Üyesi

PERKÜDER (PERPA Kültür ve Sanat Derneği) Üyesi

PERPA Muhasebe Meslek Grubu Kurucu Üyesi ve Eski Dönem Sözcüsü