PERPA B Blok Yönetimi’nin aldığı karar doğrultusunda B Blok’un 3 aylık gelir gider tablolarını, bütçe ve gerçekleşme oranlarını Perpa Portalı’mızda yayınlamaya devam ediyoruz.
 
PERPA B Blok Başkanı Hacı Demir, 2018 yılı genel kurulunda yönetim olarak şeffaflığa verdikleri önemi vurgulamış ve 3 aylık gelir gider tabloları, bütçe ve gerçekleşme oranlarının paylaşılacağını beyan etmişti. 
 
Genel kurulumuzda beyan edildiği gibi, Perpa B Blok Kat Malikleri Yöneticiliği 01 Ocak 2019 – 30 Haziran 2019 Tarihli 2019 yılının ilk 6 ayına ait Gelir Gider Tabloları, bütçe ve gerçekleşme oranları aşağıda yer almaktadır.

http://www.perpa.tv/2019-yili-ilk-6-aylik-tablolar-yayinda/