PERPA Kooperatifi Yönetimi’nin aldığı karar doğrultusunda kooperatifimizin 3 aylık gelir gider tabloları, bütçe ve gerçekleşme oranlarını Perpa Portalı’ndan yayınlamaya devam ediyoruz.
 
PERPA Kooperatifi ve B Blok Başkanı Hacı Demir, 2018 yılı genel kurulunda yönetim olarak şeffaflığa verdikleri önemi vurgulamış ve 3 aylık gelir gider tabloları, bütçe ve gerçekleşme oranlarının paylaşılacağını beyan etmiştir.
 
Genel kurulda beyan edildiği gibi, Sınırlı Sorumlu Karaköy Perşembe Pazarı Tüccarları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi 1 Ocak 2019 – 30 Haziran 2019 Tarihli 2019 yılının ilk 6 ayına ait gelir gider tabloları, bütçe ve gerçekleşme oranları aşağıda yer almaktadır.