01.01.19 – 30.09.19 PERPA Kooperatifi Gelir-Gider Tabloları

PERPA Kooperatifi Yönetimi’nin aldığı karar doğrultusunda kooperatifin 3 aylık gelir gider tabloları, bütçe ve gerçekleşme oranlarını Perpa Portalı’ndan yayınlamaya devam ediyoruz.
 
PERPA Kooperatifi ve PERPA B Blok Başkanı Hacı Demir, 2018 yılı genel kurulunda yönetim olarak şeffaflığa verdikleri önemi vurgulamış ve 3 aylık gelir gider tabloları, bütçe ve gerçekleşme oranlarının paylaşılacağını beyan etmiştir.
 
Genel kurulda beyan edildiği gibi, Sınırlı Sorumlu Karaköy Perşembe Pazarı Tüccarları Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi 1 Ocak 2019 – 30 Eylül 2019 Tarihli 2019 yılının 9 ayına ait Gelir Gider Tabloları, bütçe ve gerçekleşme oranları aşağıda yer almaktadır.