SMMM - ORHAN ŞENOCAK

HİZMETLERİMİZ

HİZMETLERİMİZ
  • Marka
    SMMM - ORHAN ŞENOCAK

* Vergi ve ilgili diğer mevzuata ve Tek Düzen muhasebe standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, raporlanması, ilgililere raporların sunulması. * Bilanço, kar-zarar tablosu, bildirge, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenip tahakkuk işlemlerinin yapılması. * Yapılmış olan muhasebe kayıtlarının TMS’ ye uygunluğunun kontrolü. * Küçük ve orta ölçekli işletmeler için bilgisayarlı muhasebe yazılım programlarının seçimi ve muhasebe sistemi altyapısının oluşturulması. * Muhasebe uygulamaları konusunda danışmanlık yapmak. * İşletme personeline ait ücret bordrolarının, hesap pusulalarının hazırlanması, işçilerce imzalanmak üzere işverene sunulması. * Aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk ettirilerek firmaya iletilmesi. * İşe giren personelin işe giriş işlemlerinin yapılması. * İşten ayrılan personelin Kıdem ve İhbar Tazminatları’nın hesaplanması; işten ayrılma ile ilgili tüm belgelerin hazırlanması. * SGK ve İş Mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak. * KDV, aylık ve üçer aylık Muhtasar ve Geçici Vergi, yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin hazırlanması, kontrolü ve tahakkuk ettirilerek, Tahakkuk Fişi’nin mükellefe sunulması. * Vergi mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak. * Her türlü şirket Ana sözleşmeleri hazırlamak,Ticaret Odası, Vergi Dairesi, SGK ve diğer ilgili resmi makamlardaki başvurularını yapmak, işlemleri sonuçlandırıp mükellefiyet tesislerini gerçekleştirmek. * Gerçek ve tüzel kişiler şube, depo ve irtibat bürosu gibi diğer şube işyerlerinin açılış ve kapanış işlemlerini yapmak. * SGK, İş , Vergi ve ilgili diğer mevzuat konusunda genel danışmanlık yapmak. Mükelleflerin zaman içinde karşılaşabilecekleri muhtemel risklere karşı erkenden uyarılmasını sağlamak. Emeklilik işlemleri konusunda bilgi vermek, yardımcı olmak. * Mükelleflerin ön muhasebe elemanlarını eğitmek, eğitim sonrası kontrolünü yaparak, ön muhasebenin kusursuz işleyişini sağlamak.

SMMM - ORHAN ŞENOCAK
Telefon 2122216102
Blok B
Hat
MAVİ AVLU
Kat 12
Dükkan No : 2135
Giriş Yapılan Kat : 12
Adres Kodu 1959154780
E-Posta senocakorhan@hotmail.com
Web http://www.orhansenocak.com/
Mesaj Gönder Ürünler Kat Planı
511 ziyaret edildi.
30.03.2021 tarihinde kayıt oldu.

Reklam Talep Formu