PERPA Kooperatifi ve PERPA B Blok Yönetimi’nin aldığı karar doğrultusunda kooperatif ve B Blok’un 3 aylık gelir gider tabloları, bütçe ve gerçekleşme oranları Perpa Portalı’ndan yayınlanmaktadır. 
PERPA Kooperatifi ve PERPA B Blok Başkanı Hacı Demir, 2018 yılı genel kurullarında yönetim olarak şeffaflığa verdikleri önemi vurgulamış ve 3 aylık gelir gider tabloları, bütçe ve gerçekleşme oranlarının paylaşılacağını beyan etmiştir. 
Genel kurullarda beyan edildiği gibi, PERPA B Blok 1 Ocak 2020 – 31 Mart 2020 tarihli gelir gider tablosu, bilanço, bütçe gerçekleşme tabloları aşağıda yer almaktadır. Söz konusu tablolar üçer aylık dönemler halinde yayınlanmaya devam edilecektir.