T.C. İçişleri Bakanlığı’nın Covid-19 tedbirleri kapsamında denetimler hakkındaki “İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 07.07.2020 tarih ve 8980865-153-E.10887 sayılı emri” T.C. İstanbul Valiliği’ne gönderilmiştir.

Yazıda; “Covid19 salgınının görüldüğü andan itibaren salgının kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve salgının/bulaşmanın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildi. İçerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır” denilmektedir.

Bu çerçevede Genelgeler ile her bir işyeri/faaliyet alanı için alınması gereken önlemler belirlenmiştir. “Denetimlerde Göz Önünde Bulundurulacak Hususlar” aşağıda yer alan dokümanda bildirilmiştir.