PERPA B Blok Yönetimi’nin aldığı karar doğrultusunda B Blok’un gelir gider tabloları, bütçe ve gerçekleşme oranlarını düzenli olarak Perpa Portalı’ndan yayınlamaya devam ediyoruz.

PERPA Kooperatifi ve PERPA B Blok Başkanı Hacı Demir, 2018 yılı genel kurulunda yönetim olarak şeffaflığa verdikleri önemi vurgulamıştı. Gelir gider tabloları, bütçe ve gerçekleşme oranlarının düzenli olarak paylaşılacağını beyan etmişti. 

Genel kurulda beyan edildiği gibi, , Perpa B Blok Kat Malikleri Yöneticiliği 1 Ocak 2020 – 30 Haziran 2020 tarihli 2020 yılının ilk 6 ayına ait gelir gider tabloları, bütçe ve gerçekleşme oranları aşağıda yer almaktadır.