PERPA Ticaret Merkezi Temsilciler Üst Kurulu ve Şişli Kolan Hastanesi arasında indirim anlaşması vardır.

SGK güvencesini kullanmayan/olmayan Perpalılar ve 1. Derece yakınlarına hastanenin cari fiyatları üzerinden ayakta tedavilerde yüzde 15, yatarak tedavilerde yüzde 10 oranında (ilaç, doğum paketleri, tıbbi malzeme bedelleri ve özel sigorta katılım payı hariç) indirim yapılır.

SGK güvencesini kullanan Perpalılar ve 1. Derece yakınlarına hastane hizmetlerinde hastadan alınan fark ücreti üzerinden ayakta tedavilerde yüzde 15, yatarak tedavilerde yüzde 10 oranında (ilaç, doğum paketleri, tıbbi malzeme bedelleri ve özel sigorta katılım payı hariç) indirim yapılır.

Hastaneden yararlanmak isteyen Perpalıların Garaj 2 katındaki PERPA Ticaret Merkezi Temsilciler Üst Kurulu’na giderek hastaneye yönlendirilmek üzere bilgi almaları gerekmektedir.