PERPA Ticaret Merkezi Temsilciler Üst Kurulu’na kırtasiye malzemesi alınacaktır.
Tekliflerin, malzeme listesinde yer alan markalarda verilmesi gerekmektedir.
01 Ocak – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında ücret artışı olmaksızın 1 yıl süreyle ürün ücretlerinin sabit olarak uygulanması istenilmektedir. İstenilen malzemelerin listesi aşağıda yer almaktadır. Listede belirtilen malzemelerin marka ve miktarı dikkate alınarak ve malzemelerin birim ve toplam fiyatlarının belirtilerek kapalı zarf usulü ile 30 Kasım 2020 Pazartesi saat 17:00’ye kadar Üst Kurul Genel Müdürlüğü’ne bildirilmesini rica ederiz.