13. Kat No: 2550 25 m2 alan PERPA B Blok Yönetiminden kiralıktır.

Son teklif verme tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi Saat 15:00'e kadardır.

http://www.perpa.tv/perpa-b-blok-yonetiminden-kiralik/