Yükleme 2 alanına bakan pencerelerdeki dış cephe ızgaraları yerlerinden söküldü. Sökülen genişletilmiş saclar temizlenip tekrar boyandıktan sonra yükleme 1 camlarına takılarak bu camlardan aşağıya çöp atılmasının önüne geçilecek.