Yükleme 2 alanına bakan pencerelerden sökülen dış cephe ızgaraları temizlenip tekrar boyandıktan sonra yükleme 1 alanı camlarına takıldı. Böylece bu camlardan aşağıya çöp atılmasının önüne geçilmiş oldu. Camlardan aşağı atılan çöpler sağlık ve hijyen açısından tehlike yaratıyordu. Değerli Perpalılar, lütfen çöplerinizi yük asansörlerinin yanında bulunan çöp toplama bacalarına atınız. Hıfzıssıhha Kanunu gereğince Covid 19’un bulaşmasını engellemek için çöplerin etrafa atılmaması gereklidir. Çöplerin çöp bacalarına atılması zorunludur.