2021 yılında PERPA Ticaret Merkezi B Blok Kat Malikleri Yöneticiliğinin yaptığı çalışmaları anlatan faaliyet bültenimiz aşağıda yer almaktadır.

Bülten içeriğinde;

PERPA B Blok Başkanı Hacı DEMİR'den üyelerimize mektup, 2021 yılında yapılan yenileme çalışmaları, bakım onarım çalışmaları, gelir artırıcı çalışmalar, PERPA portalı ve PERPA TV çalışmaları, sosyal faaliyetler, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kurum kuruluşlarla iş birlikleri, 2022 döneminde yapılması hedeflenen çalışmalar, PERPA Üst Kurulu çalışmaları, 2021 yılı gelir gider tabloları, bilanço, denetim kurulu raporu, bütçe gider dağılımı tablosu yer alıyor.

Tasarruf tedbirleri kapsamında faaliyet bültenimizin basılı hali sınırlı sayıda sadece genel kurulumuza katılım sağlayan kat maliklerimize 300 adet olarak dağıtılmaktadır. Faaliyet bültenimizin dijital hali sürekli olarak bu sayfada sizlerin incelemesine açık olacaktır.