1980’lerde İstanbul’da artan ulaşım sorunu, su ve hava kirliliği sebebiyle Perşembe Pazarı’nın kaldırılmasına karar verildi. Bunun üzerine kurulan PERPA Yapı Kooperatifi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında 29 Temmuz 1986’da bir sözleşme yapıldı. Şişli Okmeydanı’nda 108.526 m2 arsa, kat karşılığı inşaat yapmak üzere Büyükşehir Belediyesi tarafından PERPA Yapı Kooperatifi’ne verildi.

Yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesi hali hazırda mevcut olan PERPA Ticaret Merkezi, 4 adet 18’er ve 22’şer katlı ofis binası, 1 adet otel ve spor kompleksinden oluşmaktaydı.

Sözleşme gereği yapıların tüm inşaat maliyetleri PERPA Yapı Kooperatifi tarafından karşılanacaktı. Biten binaların %55’i kooperatife, %45’i ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktı.

Bu binalardan acil ihtiyaç duyulan PERPA Ticaret Merkezi’nin açılışı Kasım 1988’de gerçekleşti. Merkezin açılışını dönemin başbakanı merhum Turgut Özal yaptı.

Bitmiş olan ticaret merkezinin %55’lik B Blok bölümü 1990 yılında çekilen kuralar neticesi PERPA Yapı Kooperatifi üyelerine tahsis edildi. Merkezin %45’lik A Blok bölümü ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edildi. Belediye kendi bölümünü 1996 yılında Elektrokent Yapı Kooperatifi’ne sattı.

Sözleşmede yer alan ticaret merkezi dışındaki diğer yapılar ise henüz yapılmamıştır. Taahhüt devam etmektedir. Perpa Yapı Kooperatifi, arsanın %55 mülkiyetine ve kullanım haklarına sahip olarak 25 yıl boyunca arsadan gelir elde etti. Bölgede bulunan arsalar da zamanla değerlendi.

2007 yılında Şişli Belediyesi tarafından yapılan imar uygulaması sonucunda tek parsel olan arsa 3 ayrı parsele bölündü. Yeni parsellerde de hisse oranları %55 olarak aynen korundu. Tapuda da PERPA Yapı Kooperatifi adına tescil edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözleşmede yer alan diğer binaların da tamamlanmasını beklemektedir. Taahhüdü yerine getirmek üzere, zamanın koşullarına uygun estetik, modern ve kullanışlı yapılar ortaya çıkarabilmek için 2007’de proje revize edildi.   

Eski projede PERPA Ticaret Merkezi’nin önü tamamen kapanırken yeni proje ile PERPA Ticaret Merkezi’nin arka planda kalması kısmen engellendi. Eski projede PERPA Ticaret Merkezi’nin ön cephesinde 250 metre uzunluğunda bir bölüm kapanırken yeni proje ile ön cephenin kapanma mesafesi 90 metreye düşürüldü.

Binanın toplam boyunun 350 metre olduğu göz önüne alınırsa eski proje PERPA Ticaret Merkezi’nin tamamını kapatırken yeni proje ile kapanan bölge 4/1 oranına düşürüldü.     

Revize edilen; 4 adet 40’ar katlı kule, alışveriş merkezi ve çok katlı otoparkların avan projesi Büyükşehir Belediyesi tarafından beğenilerek onaylandı, proje tasdik edildi. Yeni projede yapılacak olan alanların tapuları da PERPA Yapı Kooperatifi’nin hissesi oranında yani %55 olarak alındı. 

Projenin tamamlanmasıyla, yapılacak olan 180.000 m2 otopark alanı PERPA Yapı Kooperatifi üyelerine ait olacaktı. Projeye göre, Piyale Paşa Caddesi tarafında 7 katlı 100.000 m2 ve Darülaceze caddesi tarafında 3 katlı 80.000 m2 olmak üzere 2 adet açık otopark inşa edilecekti. Otoparklardan elde edilecek gelir

PERPA üyeleri hisseleri oranında pay edilecekti. Projede yer alan 4 adet 40’ar katlı kule ve alışveriş merkezi ise İstanbul Büyükşehir Belediye’ne teslim edilecekti. Projede ayrıca cami, kreş ve park alanı yapımı bulunmaktaydı. Ancak PERPA A Blok, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şişli Belediye Başkanlığı’na, PERPA arsasını 3 parsele ayırdıkları için 2014 yılında dava açmıştır. A Blok, PERPA arsasının 3 parsele ayrılması sonucunda A Blok kat maliklerinin arsa paylarının küçüldüğünü belirterek arsanın 3 parsele ayrılması kararının iptal edilmesini istemiştir.

PERPA A Blok davayı kazanmış, 1/5000 ölçekli nazım imar planı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve bu planlar dayanak alınarak hazırlanan parselasyon işlemleri bütünüyle iptal edilmiştir. Böylece 2007 yılında 3 parsele göre hazırlanan PERPA Kompleksi Projesi de geçersiz olmuş, 1986 yılındaki tek parselli projeye geri dönülmek durumunda kalınmıştır. 1986 tarihli projede, 4 adet 18’er ve 22’şer katlı ofis binası, 1 adet otel ve spor kompleksi yer almaktadır.

PERPA Kompleksi projesinin gerçekleşebilmesi için yatırımcı arayışları devam etmektedir.

1986 yılı PERPA Kompleksi Proje Dosyası için tıklayınız.

2007 yılı PERPA Towers Proje Dosyası için tıklayınız.