Değerli Üyelerimiz,
 
PERPA B Blok Yönetimi’nin aldığı karar doğrultusunda B Blok’un 3 aylık gelir gider tabloları, bütçe ve gerçekleşme oranları aşağıda yer almaktadır.

PERPA Kooperatifi ve PERPA B Blok Başkanı Hacı Demir, 2018 yılı Genel Kurulu’nda yönetim olarak şeffaflığa verdikleri önemi vurgulamış ve 3 aylık gelir gider tabloları, bütçe ve gerçekleşme oranlarının paylaşılacağını beyan etmiştir.

Genel kurulda beyan edildiği gibi Perpa B Blok Kat Malikleri Yöneticiliği 01 Ocak 2019 – 31 Mart 2019 Tarihli Gelir Gider Tabloları, bütçe ve gerçekleşme oranlarını paylaşmaktayız.

Söz konusu tablolar üçer aylık dönemler halinde yayınlanmaya devam edecektir.
 
PERPA B Blok Yönetimi