Değerli Üyelerimiz,
 
PERPA Kooperatifi Yönetimi’nin aldığı karar doğrultusunda kooperatifin 3 aylık gelir gider tabloları, bütçe ve gerçekleşme oranları aşağıda yer almaktadır.
PERPA Kooperatifi ve PERPA B Blok Başkanı Hacı Demir, 2018 Yılı Genel Kurulu’nda yönetim olarak şeffaflığa verdikleri önemi vurgulamış ve 3 aylık gelir gider tabloları, bütçe ve gerçekleşme oranlarının paylaşılacağını beyan etmiştir.
Genel kurulda beyan edildiği gibi, Sınırlı Sorumlu Karaköy Perşembe Pazarı Tüccarları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi 1 Ocak 2019 – 31 Mart 2019 Tarihli Gelir Gider Tabloları, bütçe ve gerçekleşme oranları, 2019 Yılı Otopark Abone ve Bilet Ücretleri Tablosunu paylaşmaktayız.
Söz konusu tablolar üçer aylık dönemler halinde yayınlanmaya devam edecektir.
 
PERPA Kooperatifi Yönetimi