Sayın Kat Maliklerimiz/Kiracılarımız,

PERPA Ticaret Merkezi B Blok 2022 yılı işletme projesi gereğince, 2022 yılında genel gider aidatı olarak 1 m2 yer için yıllık yaptığınız 120 TL (yüzyirmi TL) ödemeye, son 6 ayda ödenmek üzere, 2022 yılının her ayı için 1 m2 başına 30 TL ilave yapılmıştır. Bu mecburi ek ödemeye Temmuz 2022 tarihinde yaşanan asgari ücretteki artış ve mal hizmet alımlarında sürekli devam eden diğer artışlar neden olmuştur. Oluşan farkın ödemeleri, 1 Temmuz-31 Aralık 2022 tarihleri arasına pay edilerek aidatınıza eklenmiştir.

Ödemelerini düzenli yapmayan kat maliki/kiracılarımıza aylık %5 gecikme tazminatı uygulanmaktadır. Mağdur olmamanız için ödemelerinizi düzenli yapmanızı hatırlatır, gereğini bilgilerinize sunarız.

Ocak ve Şubat ayı aidatlarının her ikisi birlikte Şubat ayının 7’sine kadar, diğer ayların aidat ödemeleri her ayın 1’i ile 5’i arasında yapılacaktır.

Ayrıntıları içeren yönetim yazısı aşağıdaki ekte PDF olarak yer almaktadır.

Örnek vermek gerekirse;

25 m2 dükkan için 750,00-TL (Yediyüzelli lira)

50 m2 dükkan için 1.500,00-TL (Binbeşyüz lira)

75 m2 dükkan için 2.250,00-TL (ikibinikiyüzelli lira)

100 m2 dükkan için 3.000,00-TL (Üçbin lira)

150 m2 dükkan için 4.500,00-TL (Dörtbinbeşyüz lira)

300 m2 dükkan için 9.000,00-TL (Dokuzbin lira) mevcut aidatlara ilave ve avans mahiyetinde olmak üzere alınmasına KMK’nun 35 ve 37. maddelerinin verdigi yetkilere dayanarak karar verilmistir.

Yapılan zorunlu artış nedeniyle anlayış göstermenizi istirham eder, önümüzdeki günlerin ülkemiz ve milletimize daha aydınlık günler getirmesini temenni ederiz.