PERPA Ticaret Merkezi sadece bir iş merkezi değil, bir yaşam alanıdır. Kat malikleri, firmaları, esnafı ve çalışanlarıyla büyük bir ailedir. PERPA B Blok Kat Malikleri Yöneticiliği, PERPA Ticaret Merkezi’nin temsil ettiği bu geleneksel esnaf kültürünün bilinciyle çalışmalarını sürdürmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile PERPA Yapı Kooperatifi Kurucular Kurulu arasında 29 Temmuz 1986’da imzalanan sözleşme gereğince PERPA Ticaret Merkezi’nin tüm inşaat maliyetleri PERPA Yapı Kooperatifi tarafından karşılandı. Biten binaların %55’i kooperatife, %45’i ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait oldu. Bitmiş olan ticaret merkezinin %55’lik B Blok bölümü 1990 yılında çekilen kuralar neticesi PERPA Yapı Kooperatifi üyelerine tahsis edildi. Merkezin %45’lik A Blok bölümü ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edildi. Belediye kendi bölümünü 1996 yılında Elektrokent Yapı Kooperatifi’ne sattı.

PERPA B Blok Kat Malikleri Yöneticiliği, PERPA B Blok içerisinde düzeni sağlamayı, kat maliklerinin haklarını korumayı hedefler. Kat malikleri, kiracıları ve çalışanlarının sağlıklı, güvenli, rahat ve huzurlu bir ortamda çalışabilmesi için çalışır.

PERPA B Blok Kat Malikleri Yöneticiliği, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek kendini ve PERPA Ticaret Merkezi’ni sürekli yeniler, çağa ayak uydurur.

PERPA Yapı Kooperatifi Ve PERPA B Blok Kat Malikleri Yöneticiliği’nin en büyük hedefi, PERPA Ticaret Merkezi’ni güçlü, çağının ötesinde, yenilikçi ve öncü bir dünya iş merkezi konumuna getirmektir. PERPA Ticaret Merkezi’ni global dünya ticaretine tanıtmak, küresel çapta bilinen ve takip edilen bir merkez konumuna yükseltmektir.