Milletimizin huzuru için her koşulda fedakarca görev yapan Jandarma Teşkilatımızın kuruluşunun 185. yıl dönümü kutlu olsun.

PERPA Yapı Kooperatifi ve PERPA Ticaret Merkezi B Blok Yönetimi

Jandarma Teşkilatımızın Tarihçesi

Osmanlı İmparatorluğu’nda Yeni Çeri Birliği’nin 1826’da kaldırılmasıyla, Asakir-i-i Muntazâma Mansure, Asakir-i-i Muntazâma Hassa ve 1834'te Asakir-i Redîfe askeri organları Anadolu ve Rumeli’nin bazı illerinde güvenliğin sağlanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla kuruldu. Bu birlikler Jandarma’nın temelini oluşturmakla beraber, Jandarma terimi ilk defa 1839’da Tanzimat Fermanı’nın ilanını takip eden yıllarda yayımlanan tatbik kararnamelerinde görülür. Tanzimat Fermanının ilan edildiği 1839 yılı ile Asakir-İ Zaptiye Nizamnamesi (Askeri Kolluk Tüzüğü)’nin yürürlüğe girdiği 14 Haziran günü birleştirilerek, 14 Haziran 1839 tarihi, Jandarma’nın kuruluş tarihi olarak kabul edildi.
1879 yılında ise, Türk Jandarması günümüzde kullanılan şekli ile Jandarma adını aldı. 1908’de modernleşmesine devam eden teşkilat, 1909’da Harbiye Nezaretine bağlanmış ve Umum Jandarma Kumandanlığı adını aldı. 1. Dünya Savaşı esnasında, iç güvenliği sağlamaya devam eden Jandarma, aynı zamanda ülke savunması için de cephelerde savaştı, özellikle Çanakkale Savaşları’nda büyük başarılar gösterdi. 

29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanından sonra, Jandarma teşkilatında yenileştirme çalışmaları başlaıldı. Bu kapsamda; Jandarma Bölge Müfettişlikleri ve İl Jandarma Alay Komutanlıkları yeniden teşkilatlandırıldı ve Seyyar Jandarma Birlikleri güçlendirildi.
1937 yılında, dönemin jandarma teşkilatının yasal dayanağını oluşturan “Jandarma Teşkilat ve Vazife Nizamnamesi” yürürlüğe girdi ve bu kanunla emniyet ve asayiş görevlerine ilave olarak, cezaevlerinin korunması görevi de Jandarmaya verildi.  
1939 yılında jandarma teşkilatı; Sabit Jandarma Birlikleri, Seyyar Jandarma Birlikleri, Jandarma Eğitim Birlikleri ve Okullar olmak üzere dört grup halinde yeniden düzenlendi.

Daha çok ayrıntı için TIKLAYINIZ